CONSULTANŢĂ GENERALĂ RO-IT

contact

Înfiinţată din 2003

S.C. CONSULTANŢĂ GENERALĂ RO-IT S.R.L. funcţionează în Craiova, oferind persoanelor fizice şi juridice servicii de întocmire, traducere, legalizare şi apostilare a actelor personale şi de firmă, precum şi servicii de expertiză financiar-contabilă şi audit financiar.

Servicii

  

ÎNTOCMIREA, TRADUCEREA ŞI APOSTILAREA DOCUMENTAŢIEI NECESARE CETĂŢENILOR  ROMÂNI SAU STRĂINI PENTRU :

 • ACTE DE STARE CIVILĂ (Certificate de Naştere, Certificate de Căsătorie, Librete de Familie, Caziere judiciare)
 • DOCUMENTE PENTRU PROCESE CIVILE/PENALE, SENTINŢE JUDECĂTOREŞTI
 • PERMISE DE CONDUCERE, CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE, PROCURI ŞI COMODATE PENTRU AUTOVEHICULE
 • OBŢINEREA DUBLEI CETĂŢENII, PROCURI SPECIALE, DECLARAŢII PE PROPRIE RĂSPUNDERE ŞI DECLARAŢII FISCALE
 • ACTE DE STUDII (Diplome, Foi matricole, Programe analitice) NECESARE RECUNOAŞTERII ŞI ECHIVALĂRII CALIFICĂRILOR
 • ASISTENŢĂ ŞI CONSULTANŢĂ PENTRU PRACTICI NOTARIALE
 • ÎNTOCMIREA DOSARELOR PENTRU ÎNFIINŢAREA DE SOCIETĂŢI CU CAPITAL STRĂIN SAU MIXT, DESCHIDEREA SUCURSALELOR SAU A FILIALELOR CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CAZIERE FISCALE
 • ACTE ELIBERATE ÎNTRE STATE – CERTIFICĂRI INTERMINISTERIALE ALE ASIGURĂRILOR DIN SISTEMUL SANITAR, SERVICIILOR SOCIALE, PENSIILOR, STUDIILOR,  PENTRU PERSOANE REZIDENTE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • SERVICII DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ
 • SERVICII DE AUDIT FINANCIAR
 • GESTIUNEA ŞI RENTABILIZAREA AFACERII DUMNEAVOASTRĂ
 • EXPERTIZE CONTABILE ŞI FISCALE
 • ŢINEREA EVIDENŢEI CONTABILE
 • SUPRAVEGHEREA ŞI EXAMINAREA CONTABILITĂŢII, ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA CONTURILOR ANUALE